Projekt

Nyttans växter i Mariefred

Kund

Nyttans växter i Mariefred

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Hans Cogne

Trycksak

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Grafiska blad: Mohawk Eggshell Extra Rough Ultra White 105g och 270g.
Rigid Box klädd på utsidan med Napura Canvas Wallnut. Insidor är klädda med Geltex 146-LS.
Mått
310 x 440 x 20 mm
Övrigt

Napura Canvas Wallnut, använt på boxens utsida, är ett termosensitivt material som reagerar genom att byta färg när man präglar (tryck + värme). Typografin på locket är präglad debossed.
I lådans botten ligger en wellark, kascherat med Geltex 146, med ett handmonterat band vilket gör det lättare att lyfta upp bladen ur boxen. Råkanten på wellmaterialet är synligt.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss