Projekt

OEI #75/76 Naturbegreppet

Kund

Kulturföreningen OEI

Design

Cecilia Grönberg

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Invercote G 300g. Inlaga: Amber Graphic 100g.
Mått
195 x 297 mm
Kontakta oss