2.2 m/s, 0 kW

Projekt

OEI #86-87

Kund

Kulturföreningen OEI

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Invercote G 300g. Inlaga: Amber Graphic 100g.
Mått
195 x 297 mm
Övrigt

Omslaget är blanklaminerat och tryckt med PMS 8082.

Kontakta oss