9.3 m/s, 558 kW

Projekt

OEI #86-87

Kund

Kulturföreningen OEI

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Invercote G 300g. Inlaga: Amber Graphic 100g.
Mått
195 x 297 mm
Övrigt

Omslaget är blanklaminerat och tryckt med PMS 8082.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss