8.8 m/s, 264 kW

Projekt

OEI #94-95

Kund

Kulturföreningen OEI

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Invercote G 300g. Inlaga: Arctic Volume 115g.
Mått
195x297 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss