Projekt

Ola Rindal – Notes on Ordinary Spaces

Kund

Libraryman

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Geltex 111 LS. Inlaga: Munken Polar 170g. FoE: Geltex 214 LS. Slipcase: microwell kacherad med Geltex 214 LS.
Mått
215 x 275 mm
Övrigt

Typografin på omslaget är folierat debossed med vit folie. Slipcaset är screentryckt.

Kontakta oss