9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Pass

Kund

Revolve Concept Management

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Invercote G 350g kascherad med Keaykolour Rainbox LX - Dakota 170g. Inlaga: Mohawk Ultra White Eggshell 105g,
Mått
90 x 125 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss