4.2 m/s, 63 kW

Projekt

Periferi

Kund

Centrum för fotografi

Teknik

Efterbehandling

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag och inlaga: Munken Polar 150g. Etiketter: Fasson Radiant 78g.
Mått
A5
Övrigt

En samling fanzines av nitton olika fotografer.
Klammerhäftade broschyrer, tryckta med vattenbaserad Inkjet-teknik.
Fluorescerande, unika etiketter för varje broschyr.

Kontakta oss