Projekt

Porsche Magasin

Kund

Volkswagen Group Sverige

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: GalerieArt Silk 300g.
Inlaga: GalerieArt Silk 130g.
Mått
217 x 250 mm
Övrigt

Medlemstidning med mattlaminerat omslag.

Kontakta oss