Projekt

Print Issue – tabloid

Kund

Polestar

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Material, specifierat
Omslag & inlaga: Munken Print White 15 80g.
Textblad: MultiArt Silk 100g.
Mått
300 x 450 mm + A4
Övrigt

4x4 sidor bildtryck, falsade och plockade i varandra utan klammerstift.
Textblad i A4, bestruket papper.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss