9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Produktbroschyr

Kund

Kasthall

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Amber Graphic 300g.
Inlaga: Amber Graphic 150g.
Mått
A4L
Övrigt

Limbunden katalog med två folieringar på omslaget.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss