Projekt

Produktbroschyr

Kund

Kasthall

Design

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Amber Graphic 300g.
Inlaga: Amber Graphic 150g.
Mått
A4L
Övrigt

Limbunden katalog med två folieringar på omslaget.

Kontakta oss