Projekt

Recipe for change med boklåda

Kund

Hand in Hand Sweden

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Inlaga: Mohawk Ultrawhite Eggshell 150g. Fram- och baksidor: Mohawk Ultrawhite Eggshell 350g.
Mått
215 X 265 mm & 265 x 215 mm
Övrigt

Specialtillverkad boklåda tillverkad av 2mm Eskaboard klädd med två olika gröna Geltex. Silverfoliering på framsidan samt digital numrering på ryggen.

Kontakta oss