4.2 m/s, 63 kW

Projekt

Resedagboken

Kund

Tidskriften Arche / Arche Press + Chalmers Tekniska högskola

Design

Trycksak

Efterbehandling

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Lynx 300g
Inlaga: Munken Lynx Rough 120g
Mått
150 x 220 mm
Kontakta oss