8.8 m/s, 264 kW

Projekt

Ridderheims

Kund

Ridderheims

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Bugaboo Reklambyrå

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Munken Polar

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss