Projekt

Pär Engshedens och Sara Danius Nobelklänningar

Kund

Nationalmuseum & Prins Eugen Waldemarsudde

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Överdrag: Geltex 111 LS 115g. Inlaga: Munken Polar 150g. FoE: Geltex 191 LS 115g.
Mått
157 x 230 mm
Övrigt

Överdraget är partiellt UV-lackat, blankt. Orange kapitälband.

Kontakta oss