Projekt

Shinrin-Yoku Skogsbad

Kund

Fudao / Niklas Storm

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Pärmöverdrag: Brillianta Calandré 34186 och Brillianta Calandré 34038
FoE: Munken Lynx Rough 150g
Inlaga 1 (72 sid): Munken Lynx Rough 150g
Inlaga 2 (16 sid): Munken Pure Rough 90g
Mått
200 x 270 mm
Övrigt

Trådhäftat hårdband producerat i två editioner. Foliepräglad titel på framsida och rygg, Luxor 390.
Tryckta FoE.

Kontakta oss