Projekt

Sigurd Lewerentz, Pure Aesthetics

Kund

GRAD arkitekter

Trycksak

Efterbehandling

Affärsområde

Material, specifierat
Skyddsomslag: Munken Polar 120g. Överdrag: Eskaboard Thin 180g.
Inlaga: Munken Polar 120g. FoE: Eskaboard Thin 180g.
Mått
200 x 270 mm
Övrigt

Eskaboard Thin har beklätts både på ut- och insida pärm, tryck 1+0 på ryggen. Pärm och inlaga har renskuret snitt.
Amerikanskt skyddsomslag, tryckt 4+4.

Kontakta oss