5.8 m/s, 87 kW

Projekt

Sjävklart

Kund

Misa

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Rå pärmpapp. Inlaga: Munken Kristall Rough 150g. FoE: Geltex 227 FA.
Mått
215 x 265 mm
Övrigt

Halvklotsband med rå pärmpapp synlig i speglar fram och bak.