5.6 m/s, 84 kW

Projekt

Sjömän

Kund

Sjömän II

Design

Emma Hässel och Stefan F Lindberg

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Galerie Art Silk, Munken Pure Rough
Kontakta oss