Projekt

Skulpturernas Liv

Kund

Matilda Haritz Svenson

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Stefan Fält

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Kraftpak Brown 283g. Inlaga: Munken Lynx 120g.
Mått
150 x 220 mm
Övrigt

Flat kopparfoliering på omslaget.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss