4.3 m/s, 65 kW

Projekt

Stena A

Kund

Stena A Olsson Stiftelse för forskning & kultur

Design

Io Studio

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Kontakta oss