2.6 m/s, 0 kW

Projekt

Stiga 70 år

Kund

Stiga 70 år

Design

Inhouse

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Amber Graphic, GFSmith Bright Red, GFSmith Tabriz Blue
Kontakta oss