Projekt

The Blue Motif

Kund

The Motif Magazine

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Lynx 400g. Inlaga: Munken Print White 15, 70g. Inlaga mittsektion: Munken Print White 18, 150g.
Mått
250 x 340 mm
Övrigt

De första och sista åtta sidorna i inlagan är tryckta på Munken Print White 15. Övriga inlagan är specialtillverkat Munken Print White 18, ett bulkpapper. Magasinet är färgsnittat på tre kanter med matchande ton mellan den blå färgen på omslaget och kantfärgen. Hela upplagan är handnumrerad med stämpel på sidan elva.

Kontakta oss