4.2 m/s, 63 kW

Projekt

The Dockworks

Kund

Familjen

Design

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Gmund Heidi 330g
Inlaga: Mohawk Ultrawhite Eggshell 175g
Mått
215 x 280 mm
Övrigt

Embossed pägling samt flat foliering (svart) på omslagets framsida.
Digitaltryckt inlaga i HP Indigo.

Kontakta oss