Projekt

The Essential Handbook for Leaders

Kund

Matter

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Pure 300g. Inlaga: Munken Pure 120g.
Postemballage: Korsnäs White 400g med soft touch-laminerad utsida.
Mått
125 x 175 mm
Kontakta oss