8.8 m/s, 264 kW

Projekt

Vandringskarta

Kund

Destination Vemdalen

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Trycksak

Efterbehandling

Affärsområde

Material, specifierat
Galerie Art Silk 130g.
Mått
105 x 148 mm (plano: 735 x 297 mm)

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss