9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Vegansk bakning

Kund

Praefekt Omnimedia

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Klot: Brillianta 4139 Rosa. Inlaga & FoE: Munken Kristall Rough 120g.
Mått
170 x 240 mm
Övrigt

Trådhäftat hårdband med röd foliering på omslagets rygg och framsida. Tryckta för- och eftersättsblad, rött kapitälband.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss