Projekt

Visions Of The Now

Kund

Konst & Teknik

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Grå board 300g och 1,6 mm. Munken Print White 300g, 100g och 80g.
Mått
240 x 340 mm, 208 x 340 mm, A4

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss