Projekt

Visitkort – Tink

Kund

Tink

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Trycksak

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Mohawk Eggshell Extrarough Ultrawhite 350g.
Mått
85 x 55 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss