5.6 m/s, 84 kW

Projekt

Walderstenen

Kund

Bokförlaget Max Ström

Design

Trycksak

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Inlaga: Munken Lynx Rough 150g, speglar: Geltex 111 LS
Mått
215 x 290 mm
Övrigt

Svart Cialux i rygg, screentryckt text på rygg och framsida.

Kontakta oss