Projekt

We are Northvolt

Kund

Northvolt

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall 240g.
Inlaga: G-Snow 130g.
Mått
200 x 200 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss