Projekt

Werners värld 2020

Kund

Werners Gourmetservice

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Amber Graphic 300g. Inlaga: Amber Graphic 130g.
Rigid Box: Eskaboard 2 mm klädd med Geltex 191 Y.
Mått
210 x 297 mm
Övrigt

Inspirations- och produktbroschyr förpackade i en rigid box.

Kontakta oss