Bildskärmsprofil

När du profilerar bildskärmen analyseras exakt vilken färg som visas på din skärm. Mätningen jämförs med vad som borde ha visats och en profil skapas. Se till att bildskärmen är kalibrerad innan du skapar en bildskärmsprofil.

Kontakta oss