3.1 m/s, 23 kW

CMS

Innehållshanteringssystem för att förenkla utveckling av en webbplats genom samarbete. Webbsidorna redigeras via ett webbgränssnitt. Användaren behöver vanligen inte använda HTML, utan kan använda enkel WYSIWYG-redigering. Exempel på CMS är t.ex. WordPress.

Kontakta oss