4 m/s, 60 kW

Faktor

Ursprungligen en förman på tryckeri eller sätteri. Modernare betydelse är en person med goda kunskaper inom grafisk teknik som förmedlar kontakt mellan beställare och tryckeri

Kontakta oss