3.2 m/s, 24 kW

Färgprofil

Fotografer och formgivare och andra grafiska producenter använder sig av flera olika färgprofiler. Bildskärmsprofiler ger en korrekt visning av färger på bildskärmen. Färgprofil i bilder säkerställer att en bilds färgrymd följer med bilden, så att nästa enhet kan läsa hur färgvärdena ska tolkas. Tryckprofiler anger hur färgprofil, färgmängd och punktförstoring ska anpassas mot tryckmetod och material.

Kontakta oss