5.6 m/s, 84 kW

Färgstyrning

En process för att få förutsägbarhet i färgåtergivningen genom en hel produktionskedja. Syftet är att färger ska återges på samma sätt i olika kommunikationsenheter.

Kontakta oss