6.2 m/s, 186 kW

Färgtemperatur

Mäts i Kelvin (K). Ju blåare ett ljus är desto högre temperatur. ISO-standarden föreskriver 5000 K som betrakningsljus vid bedömning av färgen i en tryckpress.

Kontakta oss