1.8 m/s, 0 kW

Font

En teckensnittsuppsättning i viss snittvariant lagrad i en fil utgör en font. Filtyper för fonter är exempelvis Opentype, Truetype och Postscript Typ 1.

Kontakta oss