8.2 m/s, 246 kW

Förprovtryck

Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut som tas fram med hjälp av någon skrivarteknik, vanligen bläckstråle- eller sublimeringsteknik. Används ofta som juridisk överenskommelse och signeras därför.

Kontakta oss