Print on demand

Innebär att en ny upplaga av en broschyr eller annat dokument trycks i så många exemplar som man behöver för tillfället. Tillsammans med beställningsportaler har print on demand gjort det möjligt att minimera trycksakslager eftersom nya exemplar kan tryckas snabbt och med kort varsel.

Kontakta oss