1.2 m/s, 0 kW

Raster

Ett rutnät med vågräta och lodräta linjer som delar upp en bild i punkter. Punkternas storlek varierar för att man ska kunna simulera ljusare eller mörkare toner av en färg. Ju större punkten är desto mörkare blir tonen. Tonerna går från 100% vitt (färgen på pappret) till 100% färg.

Kontakta oss