4.5 m/s, 68 kW

Utfall

Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, det vill säga läggas en bit utanför sidans format (ca 5 mm).

Kontakta oss