Projekt

Jakob Weidemann

Kund

Uten Tittel / Henie Onstad Kunstsenter

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Tryckta pärmspeglar: Geltex 111LS. Natur- och halflinenklot i ryggen. Inlaga: Arctic Matt 150g, Munken Kristall Rough 150g. FoE: Munken Kristall 150g.
Mått
245 x 310 mm
Övrigt

Inlagans obestrukna del är tryckt 5+5 färger CMYK och PMS2945.
Vit debossed foliering på omslagets framsida och rygg.

Kontakta oss