9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Kontur Vol. 1

Kund

BonniBonne

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall Rough 300g. Inlaga: Munken Lynx 150g.
Rigid Box: 2mm Eskaboard klädd med Geltex 284 LS.
Mått
200 x 260 mm
Övrigt

Debossed präglad logotyp på locket.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss