2.2 m/s, 0 kW

Projekt

Lintex 2020

Kund

Lintex

Efterbehandling

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Lynx Rough 300g. Inlaga: Munken Lynx Rough 130g.
8-sidig dragspelsfolder: Munken Lynx Rough 90g. 24-sidig klammerhäftad broschyr: Munken Polar Rough 90g.
Mått
239 x 338 mm
Övrigt

Schweizerbunden katalog med två olika omslagsmotiv och två olika klotryggar (Brillianta 4078 och 4235).
Två olika bilagor är ibladade i katalogen.

Kontakta oss