Projekt

Produktkatalog

Kund

Globen Lighting

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Amber Graphic 300g. Inlaga: Amber Graphic 150g.
Mått
210 x 297 mm
Övrigt

Omslag med flikar, negativ formering, fadensiegelbindning.
Omslaget har en debossed präglad platta för bilden och en embossed präglad logotyp.

Kontakta oss