5.8 m/s, 87 kW

Projekt

The Mir Way

Kund

Mir AS

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Pärmöverdrag: Brillianta 4076 röd
Inlaga: Munken Lynx Rough 120g
FoE: Geltex 146-LS 115g
Mått
210 x 270 mm
Övrigt

Folieprägling på omslagets framsida och rygg med matt vit folie.

Kontakta oss