Projekt

Stormskadad – Wounded by the storm

Kund

Mari Lagerquist

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Överdrag: Geltex LS 265. Inlaga: Arctic Volume 150g. FoE: Geltex LS 265.
Mått
245 x 273 mm
Övrigt

Typografin på pärmen är foilerad.

Kontakta oss