Projekt

Produktkatalog

Kund

Anza

Design

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Arctic matt 250g. Inlaga: Arctic matt 150g.
Mått
210 x 297 mm
Övrigt

Broschyren är producerad i tre olika språkversioner. Omslag med Scratch free mattlaminat.
Registerhugg.

Kontakta oss