2.6 m/s, 0 kW

Projekt

Resemagasin

Kund

Travel Beyond

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Polar 200g.
Inlaga: Munken Polar 120g.
Mått
240 x 340 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss